Kategorier
Okategoriserade

Fordringar och fordran

Fordringar och fordran handlar om fordringsrätten. Det rättsområde som behandlar förhållandet mellan två eller flera parter, borgenär och gäldenär, och där ett avtal om en fordran är grunden.

Vad är en fordran?

Med fordran menar man en fordringsanspråk (krav) eller förpliktelse på t. ex pengar eller naturaprestation. En fordran är riktad mot en eller flera bestämda personer (fysiska eller juridiska). Parterna i ett fordringsförhållande benämns normalt borgenär och gäldenär. Borgenär är den som har ett krav, ett fordringsanspråk, mot en gäldenär. Därmed är gäldenären den person som ska prestera genom att exempelvis betala en fordran.